Skattesatser 8

När nya skattesatser börjar tillämpas måste företagare omprogrammera kassaregister. Ändring av skattesatser är ett uttryck för investerare att de måste uppfylla programvaruändringar i försäljningsredovisningsenheter, dvs kassaregister. Hur och var är det viktigt att göra? Kassaapparater service så det finns en plats där enheterna är inriktade inte bara på granskningen. När det redan är känt om förändringen i gåvaens ränta finns det en massa på sådana punkter.

Om upparbetningen inte finns finns kassakontot ovan och plattan i en mycket avlägsen fas, inte stressas. Det är viktigt att göra det själv, inte dra på tjänster av professionella. Hämta bara för användarhandboken och steg för steg för att göra det tillsammans med tillverkarens regler. Att alla priser måste justeras manuellt. Det är det sista obehagligt fallet om vi har programmerat ett dussin artiklar om skattebeloppet.Ändring av mervärdesskattesatserna i siktsfickor bör inte vara ett problem för butikerna. Om det finns några varugrupper i det och kuporna inte är direkt kopplade till försäljningsorganismerna, kan operationen beredas snabbt. Vid sådana anslutningar beror mycket på programmets värde.Svårigheten uppstår när varorna migrerar mellan individuella mervärdesskattesatser. Med kontantsystem som fungerar med tillgänglig programvara kan vi se problem. Vanliga program som inte har möjlighet att filtrera, klassificera artiklar hjälper inte att snabbt hitta som bevis efter tillverkaren, streckkodssidor eller någon annan tagg. Låt oss vanligtvis kalla en materialgrupp för att tillgodose den nya skattesatsen. Det är lämpligt att i varje program korrigera varje post manuellt.Nya mervärdesskattesatser kan tvinga vissa skattebetalare att kommunicera med kassan. Den är kopplad till tidigare konstruktion eller ett stort antal så kallade återställs, vilket inte tillåter nästa korrigering till momspriset.Detta gäller enheter som tar upp antalet rapporter nära 1825, för snart fyller det i ett sådant kassa minne. Då är det bättre att köpa ett nytt kassa register. Det tekniskt nya kassaregisteret kommer att vara en stark garanti för problemfri introduktion till nya mervärdesskattesatser.