Oversattning av dokument till tyska

Atex-direktivet är en förordning utfärdad av Europeiska unionen, som gäller de krav som produkterna måste följa, maskiner som används senare i explosionsfarlig atmosfär. Atex-direktivet förpliktar varje tillverkare av sådan utrustning att erhålla ett lämpligt intyg, vilket bekräftar att den tekniska dokumentationen och enhetens skick överensstämmer med de strikta säkerhetskraven som det ger för produkterna.

Direktivet definierar olika tecken, beroende på typ av utrustning, eller hur den ska användas senare. Det är också viktigt att bestämma lämplig klassificering av explosionsfallszonen. Denna forskning är inriktad på ett professionellt företag som kan godkännas i avdelningen för utfärdande av intyg om överensstämmelse av material med atex.

Direktivet ATEX avgör också lämplig klassificering av grupper av explosionssäker utrustning, som ansvarar för skyddet av möblerna innan explosionen, och människor från farliga skador, tillsammans med möjligheten att förlust av liv.

Många märken i Polen har rätt att granska och kontrollera varorna och att ge honom ett intyg om synkronisering med atex-direktivet. Den som måste ta ut utrustning som skyddar mot en explosion eller är kompetent att ta itu med ett område som riskerar att börja, måste i första hand fokusera på att undersöka om produkten har ett bra certifikat för atex.

Ovanför varje men alla som tillverkar utrustning för sådana ändamål måste få ett sådant intyg, eftersom det finns, enligt regeln som krävs för att sälja sådana produkter. Genom att använda rigorösa design och bra urval av företag som kommer att kunna få upp senare ge yttranden, ATEX-direktivet infördes behovet av större omsorg för produkten, som senare kommer att användas i områden som är särskilt utsatta för de fakta som rör eventuella explosioner. Ju viktigare att komma ihåg är säkerheten att säkerheten på många arbetsplatser ökar, och den ena trösten kommer att förändras. Det har då bara en bra inverkan på tillväxten av sådana företag, liksom utvecklingen av de anställda själva, vilket tillsammans innebär konkreta fördelar.