Overbelastning kortslutningsskydd

En ofta använd form av försäkringar är strömskydd införda i elektriska konstruktioner. Att säkra mottagare, motorer, transformatorer eller distributörer är viktigt, men att säkra kablar är deras längsta betydelse. Metoden för kortslutningsskydd av ledningar har övergivits i många år. En svårare teknik har utrymme för överbelastningsskydd. Valet av skydd vill ha effektivitet av skyddet och från långvarig överbelastning av ledningar och kablar.

Cideval PrimeCideval Prime - Ta hand om en smal figur med rätt stöd!

Förordningar och värden för konstruktion av elektriska apparater ställer de minimikrav som installationer kräver, med hänsyn till interiörens säkerhetsfunktioner som t.ex. typ av säkerhet, kärlek och effektivitet och plats. Det finns situationer där kraven är strängare och säkerheten måste certifieras. Därför är påverkan där installationen kommer att installeras. Om det är specialrum som utsätts för skador på elektriska installationer blir kvalitetskraven automatiskt mycket höga.Kortslutningsskydd är den vanligaste typen av skydd. De är obligatoriska att spela i någon elektrisk krets, men samtidigt i en början, i bakgrunden till kretsen ledd ut, som på andra platser där det är en minskning av belastningen på ledningarna, t.ex. genom att minska ledarens tvärsnitt eller använda en annan ledare. Till skillnad från framträdanden finns det inte så billigt och enkelt att placera ett kortslutningsskydd vid kretsens grenpunkt då det verkade. De kan lagras på vägar som inte är lägre än 3 m från det här elementet. På grund av den sista uppdelningen från grenen till skyddet är den naturligtvis dimensionerad som det installerade skyddet, det var innan det, denna lösning hjälper till att sannolikheten för en kortslutning på detta element är omöjlig. Samma förhållande observeras i förhållande till kablar som ansluter energikällor, inklusive transformatorer, batterier eller generatorer med omkopplare, förutsatt att skyddet är placerat i växeln, på baksidan av kretsen. Dessa två undantag känns igen när en sektion av ledningar utan bra kortslutningsskydd är tillförlitliga mot kortslutningar.Den beskrivna frågan är förmodligen placerad mycket känslig och flera används och faktiskt de presenterar i konstruktionen av var och en av oss.