Nylonfilterpase

På grund av det stora urvalet av filterpåsar av andra föremål, även i olika former och olika rengöringssystem, från mekanisk till genomblåsning och smutsbehandling med tryckluft, hittar de på nästan alla branscher där det finns problem med svart luft förekommer i en industriell miljö.

Mycket utbredd - Modulära filter, som oftast känns i trä- och möbelsfären, ger mycket mer exakt värde även vid avlägsnande av olika dammtyper, t.ex. papper, plast etc. I det enkla erbjudandet finns också stora modulära delar som kan användas till stora produktionshallar samt medium stationära dammsamlare som används individuellt för enskilda maskiner.

Patronens dammseparatorer, trots sin lilla storlek, visar en stor filtreringsyta. De behandlas på gamla och svaga dammar. Coffered dammseparatorer används i industriell filtrering med låga dammkoncentrationer. Yttrandena på deras konstruktion utgör ett högt filtreringsområde.

Ett mycket snabbt utbud av föreslagna dammsamlare gör att vi kan välja rätt maskin för kundens behov. Fler nyheter om vårt erbjudande kan erhållas på den nationella webbplatsen eller genom att ansluta direkt till oss.

Avledningsanordningarna som tillhandahålls av oss är enkla i explosionssäker klass, vilket innebär att det är en dammsamlare tillverkad i enlighet med bestämmelserna i Atex-direktivet i EU och atex-dammsugare på engelska.

Användning:- damm, sågspån, träflis som kommer från träförädling- slipning damm med arkivering av olika material- oljedim mm

Vi inbjuder dig att läsa moderna dammsamlare filter med en modulär design, som tack vare sin stabila konstruktion, mångsidighet, kunna använda olika former, metoden för tömning och rengöring av filterhylsan finner mer i ditt individuella programmet och behåller sin renhet, medan på vintern recirkulationsenheten kommer att återfå den varma luften tillbaka i hallen.