Jorda uttaget

Uppgiften för elektrostatisk jordning räknar med att minimera risken för explosion av brännbara ämnen, på produkten av den elektrostatiska gnisten. Det ges oftast inom transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan ha en annan form. De tyngsta och lite komplicerade modellerna ser ut från jordklämman och från kabeln. Mer utvecklad och tekniskt avancerad är utrustad med en jordningsskyddsåtgärd, tack vare vilken det går att dispensera eller transportera produkten, när jordningen är harmoniskt ansluten.

Elektrostatiska jordartiklar är vanligtvis användbara vid lastning eller lossning av järnvägstankar, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

För att fylla eller tömma tankar med olika innehåll (t.ex. tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan för deras bildning kan också blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller särskilja enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. I framgången med naturlig och snabb kontakt med jordning eller ett oladdat problem kan en kort strömpuls skapas som kommer att vara känd i form av en gnista.Bristen på vård över gnistutsläppet kan antända gas- och luftblandningen, vilket framgår av en explosion eller en farlig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.