Industriella maskiner som anvands for somnad

Stark och delikat industri behöver maskiner för saker. Maskiner kan vara den andra, men de kräver en gemensam funktion. De måste ha godkännande och beviljas av kontoret för teknisk inspektion för produktion. Dessa två önskemål är absolut nödvändiga.Vad händer om certifieringen av maskinen inte inträffade sedan vi köpte den på modellen på grund av maskinens ålder (den gjordes i år då det inte fanns några sådana villkor, eller om säljaren inte gav oss ett bra certifikat?

Om vi ​​inte har ett certifikat kan vi ge det tillbaka till maskinen. I detta syfte bör du hitta ett företag som har rätt att bevilja ett certifikat. Maskincertifiering föregås av en detaljerad analys av de system vi har. Därför utgör de de elektriska, konstruktions-, pneumatiska och hydrauliska diagrammen som vi borde få med den bifogade dokumentationen. Om vi ​​inte är sådan dokumentation, skulle tanken vara att ha ett certifierat företag som återskapar schema (en enda sak, systemåterställning blir dåligt dyrt, så om vi någonsin köper en maskin utan schema, skulle vi bättre tänka två gånger. Efter analys av dokumentationen, eftersom det inte finns några hinder för detta, sker certifiering.Maskincertifiering är därför bara det första hoppet på linjen som tar hundra procent säker maskin. Efter certifiering föreslår jag att bjuda in kontoret för teknisk inspektion för en inspektion. Om Office of Technical Inspection tillåter det, kan vi låta anställda arbeta på maskinen. Men att vi vill se till att vår organisation är ordentligt säker föreslår jag att jag gör en granskning av små eller väsentliga krav.Maskincertifiering och revision av minimikrav och revisioner av väsentliga krav är därför verksamhetsomfång för ofta ett enda företag. Vid granskning av små krav eller väsentliga krav görs liknande kontroller som vid certifieringsöverföringen. Alla planer och dokumentation från tillverkaren ställs. Dessutom övervakas arbetsplatsinstruktioner och lösningar som garanterar säkerheten. Många företag arbetar på ett sådant sätt att om de märker vissa brister eller brister hos oss, kommer de själva att föreslå modifieringar och förändringar som har i planen förbättring av hälsa och säkerhet.