Eu direktiv 2010 75 eu

EU Atex-direktivet definierar de grundläggande kraven som finns, utförda av hela produkter, som tas i bruk i potentiellt explosiva atmosfärer. Standarder som är funktionellt kopplade till regeln anger de specifika kraven. Som en del av interna förordningar som är organiserade i vissa medlemsstater regleras krav som inte specificeras av direktivet eller av interna normer. Interna bestämmelser får inte skilja sig åt med bestämmelserna i direktivet och inte heller vara i anslutning till de skärpningskrav som direktivet ställer.

Atex-direktivet har inrättats i hemmet för att minimera risken för användning av material i storlekar som kan skapa en explosiv atmosfär.Tillverkaren är helt ansvarig för att bestämma om en viss produkt är föremål för en bedömning av efterlevnaden av atex-kontrakt och för att anpassa den givna artikeln till dessa delar.Det krävs Atex-godkännande för framgången för produkter som kommer in i explosionsriskområdet. Riskzonen är därför ett fält där ämnen, som, om de blandas med luft, kan producera explosiva blandningar, odlas, används eller lagras. I synnerhet är vätskor, gaser, damm och allt brandfarligt anpassade till familjen av sådana ämnen. De kan leva t ex bensin, alkoholer, väte, acetylen, kolstoft, trästoft, zinkstoft.Det exploderar framgångsrikt när en stor del av energin som genereras från en effektiv tändkälla kommer in i den explosiva atmosfären. Efter inledandet av branden återgår den till explosionen, som har ett stort hot mot varaktigheten och människors hälsa.