Effekten av antibakteriella amnen

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och explosiva ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor med framgång är välkända och dokumenterade. Därför är identifieringen av faror som följer av deras närvaro under arbetet ganska mottaglig. Situationen är mycket farligare för att lyckas flytta, lagra eller bearbeta lös material. I många fall, en till synes harmlösa substanser, såsom mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller pappersdamm i huden är en allvarlig explosionsrisk.

Industriella installationer av centralsugning rekommenderas för att behandla sedimenterat damm från parkettgolv, släta ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Det är då planen att bevara hygien i arbetsmiljön, inklusive skydd för arbetande människor och maskiner och tillbehör från det destruktiva inflytandet av damm, i den här risken för sekundära explosioner. Varje företag som driver industriella installationer måste utföra installationen i enlighet med gällande standarder som finns i direktivet & nbsp; atex-installationen.

Den viktiga uppgiften för centralsugning:- Hälsoskydd och att kvinnor gör rummet mot de skadliga effekterna av damm.- skydd av organisationer och tillbehör mot fel i produkten av stoftinterferens,- skydd av byggnaden och personer som utövar verksamheten mot effekterna av okontrollerad pollenutbrott

Uppmärksamhet - explosionsriskI händelse av att brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i sugprocessen, är det en stor risk för en okontrollerad explosion. Detta fenomen kommer sannolikt att orsaka förstöring av dammfjernningsenheten såväl som hela enheten. Enligt statistik ingår filtreringsenheter och cykloner i fackföreningarna av enheter med hög explosionsrisk.

Central sug och explosiv säkerhetSåsom angivits ovan, till den dyrare dryck betydelser installation av centraldammsugning minimera risken för sekundär explosion genom att ta bort den så kallade driftsområde. kvarvarande damm. Denna lösning maximerar ena sidan sprängämnessäkerhet och brand enheter, å andra sidan kan minska kostnaderna i samband med installationsprocessen för att passa kraven i ATEX-direktivet. Således bör det noteras att i fallet med brandfarliga och explosiva damm måste central installation vakuum göras stränga kraven i direktivet ATEX.