Avslutande affarsdokument

För att lyckas, om vi vill likvida ett företag eller stänga en filial, måste vi inte bara hantera frågor som huvudsakligen relaterar till initiativet utan även kassa. Du kan inte förlora det, trots att vi accepterar det som en spion som kontrollerar vår omsättning med värde och vad det kommer att ge till skatteverket när ett sådant problem uppstår.

Perle Bleue Night Cream

Kassa och efterbehandling? Denna forskning har förmodligen många entreprenörer. Omfattningen av skattebetalarens uppgifter anges i finansministeriets förordning av den 14/03/2013 om kassaregister. För övrigt reglerar reglerna hela kassans livscykel, även från tidpunkten för ståndpunkten vid producentens. De reglerar själva processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Och i enlighet med förordningen måste vi: göra en daglig och finansiell periodisk rapport. I 7-dagarsäsongen från slutet av kassaregistret måste vi återge begäran till chefen för skattekontoret för ett arbete för att läsa skattekassan. Vi måste också sända ansökan till skattkontorets chef för att avregistrera registret från registret. Vid det enskilda ändamålet, med hjälp av en serviceman, läser vi innehållet i kassaregistret genom att göra en faktureringsrapport när som helst under kassagivarens arbete. Du måste utföra strömmen i närvaro av en anställd hos skattekontoret. Förordningen inför en skyldighet att förbereda ett protokoll för att läsa innehållet i kassaregistret.Hur svårt att föreställa sig, rapporter på väg att jämföra vad lästes från kassaregistret för närvarande som jag föreslog i månads- eller kvartals uttalanden. För att undvika en dålig situation kommer ett stort projekt att skriva ut rapporten för försäljningstiden, som du kan kombinera med våra momsdeklarationer. Du kommer att känna igen möjligheten att göra korrigeringar om du har gjort ett misstag någonstans.Det är värt att lägga till att när vi skapar en ansökan till chefen för kontoret för att läsa skatteminnet, ger vi information om huruvida som en skattebetalare vi använde barnet för ett skattebelopp. Vi måste slutföra förklaringen om användningen av kassakontot. Om beloppet har använts under mindre än 3 år måste vi sedan återbetala ersättningen från vilken de brukade köpa kassan.Som du kan se är sluten energi och kassa det samma seriösa företaget som du måste ta. Om slutförandet av arbetet, och det enda likvidationen av kassaregistret, inträffade på mindre än tre år - skulle vi behöva ge tillbaka den befrielse som de accepterade för skattekassan.