Arbetsplats for transformatorstationen

Elektrostatisk jordning är en extremt viktig faktor i branschen och transport av brandfarliga gaser och andra ämnen, såsom vätskor eller pulver. När en elektrostatisk laddning görs runt brandfarliga material uppstår faror.

Varje år, i hela Europa, går det över 400 olyckor som orsakas av dessa åtgärder. Tändning, bränder och till och med början är en verklig fara, medveten om vilken är en frisk man och chef i sfären.

Här hjälper mekanismerna och vägarna för elektrostatisk jordning oss. Deras värdeförbättring minskar anslutningen av hotade element med en låg motståndstråd i syfte att jorda med en lämplig klämma. Det finns en stor del av deras metoder på marknaden - kryssad, bultad, monterad i behållarens hus. Fler utvecklade system möjliggör även realtidsövervakning av jordning. I integration med nya enheter kan de inte tillåta produktdosering eller arbeta på det vid jordningsproblem. Vissa metoder blockerar sådant erbjudande fysiskt genom att stänga ventilen eller fyllningen, vilket är dyrt i fall av samverkande enheter eller försöker kringgå säkerhetsåtgärder. Denna standard för lösningar används vanligtvis för järnvägs- och vägtankfartyg.

Ett vanligt problem med användning av klämmor på målningsutrustning, färger, lösningsmedel eller hartser är svårt att begränsa ytmaterialets ytmaterial. Han kan göra det elektrostatiska jordningsskiktet isolerat, delvis eller helt negativt för dess effektivitet. Därefter fungerar det inte bara anordningar utan också behållare och tankar placerade för lagring av ovan nämnda material.